Search results for "Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong"
SERIES
10 / ?Chuan Shu Zijiu Zhinan

Chuan Shu Zijiu Zhinan

Chuan Shu Zijiu Zhinan
HD

Watch Chuan Shu Zijiu Zhinan online free English dubbed kissanime Other name: Ren Zha Fanpai Zijiu Xitong, The Scum Villain’s Self-Saving System, Scumbag Villain, Scumbag System, 穿书自救指南 Plot Summary: This is a story of a guy who transmigrates into the scum villain of one of those harem xuanhuan/xianxia novels. The scum villain, Shen Qingqiu, is […]